Протидія булінгу

 

 

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
ГНІВАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ  ОСВІТИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3 М.ГНІВАНЬ

 

Н А К А З

 

24.04.2020                                     м.Гнівань                                      № 60

        

Про  організацію роботи  щодо  протидії

булінгу (цькуванню) в загальноосвітній

школі І-ІІІ ступенів № 3 м.Гнівань

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 року  №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції   України   від   03.02.2020  року за № 111/34394,  наказу Міністерства освіти і науки від 26.02.2020 року  № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти», листа Міністерства освіти і науки від 20.03.2020 року  №6/480-20 «Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)  в закладах освіти», наказу Департаменту освіти  і   науки   Вінницької   обласної державної адміністрації від 25.03.2020 року  № 145 «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти», наказу відділу освіти Гніванської міської ради № 44 від  03.04.2020 року  «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»,  з метою створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти, вільного від насильства та булінгу (цькування),

                                     

НАКАЗУЮ:

 

1.  Затвердити План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)  (додаток 1).

2.  Заступнику директора школи з виховної роботи Олімовій М.О.:

2.1Забезпечити виконання затвердженого Плану заходів.

2.2 Створити  розділ «Протидія булінгу (цькування)» на сайті школи.

2.3 Інформацію про виконання Плану заходів надсилати щоквартально до 20 числа,    що     настає   за   звітним   періодом, починаючи з ІІ кварталу 2020 року, відділу освіти Гніванської міської ради на електронну адресу viddilosvitygmr@ukr.net.

3.  Створити  постійно  діючу комісію  з розгляду випадку  булінгу (цькування)  у складі:

     Корчак Н.І., в.о. директора школи – голова комісії;

     Олімова М.О., заступник директора школи з виховної роботи – заступник голови комісії;

     Тітова І.Ю., педагог-організатор – секретар комісії;

     Лавренчук А.О., учитель початкових класів – член комісії;

       голова батьківського врядування школи (за згодою);

      представники  служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім´ї, дітей та молоді (за згодою);

     представники відділу освіти Гніванської міської ради (за згодою).

4.  Затвердити  Порядок подання заяв про випадок булінгу (цькування) та  реагування на  доведені випадки  (додаток 2).

5.     Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В. о. директора  школи                                  Наталія   Корчак

        

                                                                               

                                                                                                                                                  Додаток 1  до наказу  № 60 від  24.04.2020 р.

                                                                                                                                          

ПЛАН

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу

(цькуванню) в загальноосвітній  школі І-ІІІ ступенів № 3 м.Гнівань 

Найменування завданння

Найменування заходів

Відповідальні за виконання

Строк виконання

 

 

Сприяння створенню безпечного освітнього середовища у закладі

 

Провадити:

–інформаційно-просвітницьку діяльність серед учасників освітнього процесу щодо форм, причин і наслідків булінгу (цькування), заходів у сфері запобігання та протидії боулінгу (цькування), формування нетерпимого ставлення громадян до насильницької моделі поведінки у міжособистісних стосунках;

         –профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню дитиною та стосовно дитини булінгу (цькування);

– взаємодію на міському  рівні з іншими закладами освіти та державними структурами, які

мають відношення до даного виду діяльності ;

 – вжиття заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

                   узагальнення та оприлюднення інформації про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

 

Адміністрація, педагогічний колектив 

 

 

 

 

 

Постійно

Забезпечення створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища

 

 

Здійснювати:

 – складання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти відповідно до рекомендацій та розміщення його на сайті закладу освіти;

– проведення моніторингу ефективності виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти,  надання методичної та практичної допомоги, виявлення проблемних питань у сфері запобігання та протидії булінгу (цькуванню) та вжиття вичерпних заходів для їх вирішення;

– збір,  аналіз і оприлюднення інформації про булінг (цькування) в закладі  освіти

 

Адміністрація

 

 

 

 

 

Постійно

Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо знань, вмінь та навичок протидії та запобігання булінгу (цькуванню)

Організовувати:

– навчально-методичне забезпечення

післядипломної педагогічної освіти з питань емоційних, громадянських та соціальних компетентностей, вдосконалення знань, вмінь та навичок педагогічних працівників щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

– включення до щорічного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти (з відривом чи без відриву від освітнього процесу) навчання у сфері емоційних, громадянських та соціальних компетентностей, вдосконалення знань, вмінь та навичок протидії та запобігання булінгу (цькуванню) в закладі освіти

 

Адміністрація

 

 

 

 

 

Постійно

 

                                  

Додаток 2  до наказу  № 60 від  24.04.2020 р.

                                                                            

Порядок подання заяв про випадок

булінгу (цькування) та  реагування на  доведені випадки 

 

     1.Якщо педагог або інший працівник закладу освіти (інший учасник освітнього процесу) став свідком булінгу, він  інформує керівника закладу освіти у письмовій чи усній формі незалежно від того, поскаржилась йому жертва булінгу чи ні; або ж аналогічно після отримання звернення дитини.

      2. Учасником освітнього процесу (учні, вчителі, батьки) на ім’я керівника освітнього закладу подається заява, де вказується інформація щодо джерела її отримання:

·  Постраждалий чи свідок булінгу (цькування).

·  Підозра про вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками.

·  Достовірна інформація від інших осіб.

та часу:

·  Як довго триває;

·  Одноразовий конфлікт чи відповідні дії носили систематичний характер.  

3. Відповідно до такої заяви керівник закладу освіти видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

4. Керівник закладу освіти у строк, який не перевищує однієї доби, повідомляє, батьків, особи, яка стала стороною булінгу; за потреби викликає бригаду екстреної медичної  допомоги.    

5. Розглянувши заяву, керівник закладу освіти скликає засідання  комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) і окреслює подальші дії.

6. Комісія не пізніше ніж  упродовж  трьох робочих днів з дня отримання заяви проводить розслідування, з’ясовує всі обставини цькування та приймає відповідне рішення.

7. За умови визнання Комісією результатів розслідування фактом булінгу (цькування), керівник освітньої установи на протязі однієї доби повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальну поліцію), Службу в справах дітей, центр соціальних служб.

8. Рішення Комісії з розгляду випадків булінгу реєструється  протокольно (паперовий вигляд) з оригіналами підписів усіх її членів.

9. У разі не визнання Комісією факту булінгу (цькування) і незгоди з результатами рішення потерпілим (його представником), керівник освітньої установи рекомендує звернутись постраждалому (його представнику) із заявою до  органів Національної поліції України.

10.За будь-якого рішення Комісії з розгляду питань випадків булінгу (цькування), керівник закладу освіти забезпечує психологічну підтримку усіх учасників відповідного процесу.