Інформація для батьків

Інформація

щодо зарахування учнів  до 1 класу загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 3 м.Гнівань у  2018-2019 н.р.

 

Кількість класів

 

1

Класний керівник

 

Коломієць  Людмила Миколаївна

Кількість поданих заяв

 

15

Кількість претендентів

 

1

Кількість вакансій

 

8

 

 

 

Список класних керівників 2018-2019 н.р.

 

Клас

Прізвище, ім’я, по батькові

1

Коломієць Людмила Миколаївна

2

Крепостняк Наталія Платонівна

3

Мельничук Алла Анатоліївна

4

Лавренчук  Алла Олександрівна

5

Рога Олена Дмитрівна

6

Поступайло Валентина Петрівна

7

Кудирко Ірина Віталіївна

8

Шутак Тетяна Сергіївна

9

Мартинюк Валентина Василівна

10

Матвієнко Тамара Василівна

11

Тітова Ірина Юріївна

 

ДОВІДКА

 

 

 

                     Цією довідкою підтверджується, що                              ________________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження)

відрахований(а) (незарахований(а)) із (до) закладу освіти.

 

                Директор                            ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору _______________________

                       (повне найменування закладу освіти)

_________________________________

(прізвище та ініціали директора)

_________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника чи одного з батьків дитини)

який (яка) проживає за адресою:

________________________________

(адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон: ______________

Адреса електронної поштової скриньки: ________________________

 

 

ЗАЯВА

про зарахування до закладу освіти

 

Прошу зарахувати _______________________________________________

                                                                           (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження)

до ___ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою: ____________________________________________________________________,на _____________ форму здобуття освіти.

 

Повідомляю про:

наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити) (_______________________________________________________);

                   (назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти)

навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні (потрібне підкреслити) _______________________________________________;

                                                                                (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) брата/сестри)

роботу одного з батьків дитини в закладі освіти __________________ ____________________________________________________________________;

                                           (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада працівника закладу освіти)

навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти: так/ні (потрібне підкреслити);

 

 

потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так*/ні (потрібне підкреслити);

інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу ____________________________________________________________

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у

доданих до заяви документах.

 

 

Додатки:

 

 

____________________________________________________________________

(за переліком згідно з пунктом 4 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367)

 

 

 

_________                                                                            ________________
       
 (дата)                                                                                                                                                                         (підпис)

 

 

 

 

______________________________________

*Зазначається лише для дітей з особливими освітніми потребами.

 

 

 

 

УКРАЇНА

ТИВРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3 М.ГНІВАНЬ

Список учнів,  зарахованих до   1 класу 2018-2019 н.р.

станом на 31.05.2018 р.

 

1. Габрук Артем 

2. Дерановська  Діана

3. Єфімова Марія 

4. Зеленько  Іван  

5. Козюк  Ілля  

6. Кошівський  Максим 

7. Мединський  Микола  

8. Миронюк  Злата   

9. Побережна Катерина  

10. Прокопчук Софія 

                        11. Рохіна Анна  

12. Слободянюк Анастасія  

13. Співак Софія 

14. Шабатюк  Анастасія  

15. Шабатюк  Вероніка

 

 

Планується набір – 24 учні

Претендентів – 1

Вільних місць станом на 1 червня - 8

        

 

В.о. директора  школи             Н.І.Корчак

 

 

 

 

Список учнів,  зарахованих до   1 класу 2018-2019 н.р.

станом на 15.06.2018 р.

 

1. Габрук Артем 

2. Дерановська  Діана

3. Єфімова Марія 

4. Зеленько  Іван  

5. Козюк  Ілля

6. Конюк Ярослав 

7. Кошівський  Максим

8. Крина Вікторія

9. Мединський  Микола  

10. Миронюк  Злата   

11. Побережна Катерина  

12. Прокопчук Софія 

                        13. Рохіна Анна  

14. Слободянюк Анастасія  

15. Співак Софія 

16. Шабатюк  Анастасія

17. Шабатюк  Вероніка

 

 

Планується набір – 24 учні

Вільних місць станом на 15 червня - 7

 

                        В.о. директора  школи             Н.І.Корчак